zadzwoń +48 22 354 61 05

Kancelaria prawo pracy oraz doradztwo prawno-księgowe Warszawa

Obszary doradztwa prawno-księgowego

Obszary obsługi prawnej w naszej kancelarii prawnej w Warszawie jest dosyć szerokie, dlatego możemy dla naszych klientów oferować kompleksowe usługi.

Do obszarów doradztwa prawno-księgowego w naszej kancelarii należą:

Czynności doradztwa z prawa handlowego i gospodarczego obejmują

 • opracowywanie projektów umów spółek/statutów, planów połączenia/przekształcenia/podziału,
 • opracowywanie projektów uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
 • opracowywanie/analizy/zmiany projektów umów,
 • sporządzanie opinii, udzielanie konsultacji i porad prawnych, w tym doradztwo bieżące w trybie hot-line,
 • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych, związanych z przeprowadzanymi procesami korporacyjnymi,
 • reprezentacja przed sądami w sprawach spornych.

W zakresie doradztwa prawno księgowego w Warszawie oferujemy

 • doradztwo prawno-księgowe przy konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • doradztwo prawno-księgowe przy opracowywaniu polityki rachunkowości,
 • doradztwo przy wdrażaniu i dostosowywaniu systemów rachunkowości do wymogów sprawozdawczych,
 • usprawnianie systemów kontroli wewnętrznej,
 • doradztwo prawno-księgowe w zakresie podziałów, przekształceń i połączeń podmiotów gospodarczych,
 • stałe doradztwo prawno-księgowe.

Czynności doradztwa z prawa podatkowego

 • ekspertyzy i konsultacje udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych;
 • reprezentacja w postępowaniach kontrolnych i podatkowych - reprezentowanie Klientów w sporach przed organami podatkowymi i kontrolnymi, sądami administracyjnymi, przygotowywanie pism na każdym etapie postępowań;
 • sporządzanie wniosków o interpretację prawa podatkowego - umożliwienie uzyskania ochrony prawno-podatkowej dotyczącej planowanych lub realizowanych działań Klientów.

Czynności kancelarii w zakresie doradztwa z prawa pracy

 • konstruowanie umów i innych oświadczeń woli: o pracę, o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy oraz dokumentacji w zakresie zmiany i rozwiązania umowy o pracę, kontrakty menadżerskie,
 • sporządzanie regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwolnień grupowych,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju porozumień i ugód w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie odpowiedniej dokumentacji po kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie,
 • doradztwo w zakresie zatrudniania osób na umowy cywilnoprawne,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych.

Czynności doradztwa w zakresie dochodzenia należności

 • konsultacje, analiza dokumentów - informowanie o ryzykach prawnych związanych z windykacją należności w konkretnej sprawie , co do przebiegu postępowania;
 • wysyłka monitów wzywających do zapłaty wierzytelności;
 • przygotowanie dokumentacji pod względem prawnym we współpracy z Klientem niezbędnej do wyegzekwowania wierzytelności;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sporach przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi;
 • sporządzanie pism, replik, odpowiedzi, zarzutów, sprzeciwów, itd. (w trakcie procesu), aż do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego, przed sądami wszystkich instancji;
 • nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, monitowanie pracy sądu;
 • współpraca z Komornikami w celu uzyskania wysokiej skuteczności egzekucji przy maksymalnie niskich kosztach sądowych i egzekucyjnych;
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym poprzez zgłaszanie wierzytelności wierzyciela i wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika.

 

Jesteśmy doświadczonymi radcami prawnymi z Warszawy w zakresie prawa pracy, doradztwa prawno-księgowego, doradztwa podatkowego, prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa spółek. Oferowane przez nas usługi stoją na najwyższym poziomie, a do każdego klienta staramy podchodzić się indywidualnie, respektując jego życzenia. Zapraszamy do kontaktu!

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij