Usługi księgowe

Usługi księgowe świadczone są w naszym biurze jak i w miejscu wskazanym przez klienta. Usługi księgowe wykonywane są przez osoby z licencjami nadanymi przez Ministra Finansów i obejmują swym zakresem prowadzenie pełnej księgowości, sporządzanie deklaracji podatkowych, opracowywanie planu kont, polityki rachunkowości, regulaminów pracy i płacy oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sporządzanie list płac, dokumentacji do ZUS. Na specjalnych warunkach możliwe jest raportowanie w języku francuskim i języku rosyjskim.

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe wykonywane jest przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Obejmuje swym zakresem opracowywanie opinii podatkowych, udzielanie informacji z zakresu podatków międzynarodowych, sporządzanie wniosków do urzędów skarbowych w sprawach podatkowych, udzielanie informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług (VAT-7).

Doradztwo prawa spółek handlowych i prawa gospodarczego

Doradztwo z prawa spółek handlowych obejmuje procesy restrukturyzacyjne, podziały, połączenia oraz upadłości. Firma wykonywała wiele procesów restrukturyzacji poprzez łączenie, podział, tworzenie i likwidację podmiotów gospodarczych oraz zmian form prawnych. Sporządza regulaminy prac Rad Nadzorczych, akty założycielskie spółek i inne niezbędne dokumenty w działaniu spółek handlowych. Reprezentuje spółki przed sądami w sprawach gospodarczych.

BLOG

Najnowsze artykuły